Ukončit Zprávy

Zoo Praha dopravila do Mongolska další čtyři koně Převalského