Ukončit Rozhovory a témata

Operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková: „ Před představením nesmím oříšky!“