Ukončit Zprávy

Na Hlávkově mostě o víkendu proběhne statické kontrolní měření