Ukončit Zprávy

Další čtyři klisny koně Převalského byly úspěšně dopraveny do Mongolska